ΥΕΝ: Ρυθμίσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα και τη μείωση της γραφειοκρατίας

Σε σειρά νομοθετημάτων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων πολιτών και φορέων, αλλά και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, αναφέρθηκε ο υπουργός, Φώτης Κουβέλης.

Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων απλουστεύτηκαν κι εκσυγχρονίστηκαν οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων, ενώ κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία, ώστε να είναι πολύ ευκολότερη η χρήση των νομοθετημάτων για το κοινό και τις Λιμενικές Αρχές, οι οποίες καλούνται να εφαρμόζουν τον νόμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Κουβέλη, τα εν λόγω νομοθετήματα είναι:

 • Ο νόμος 4504/2017 με τον οποίον αναμορφώθηκε πλήρως ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων (ΓΚΛ 20), διευθετήθηκαν θέματα κίνησης και κυκλοφορίας καινοφανών και άλλων θαλασσίων μέσων αναψυχής (άρθρο 74.2), καθώς και άλλα ζητήματα.
 • Ο νόμος 4532/2018 με τον οποίον διευθετήθηκαν ζητήματα ισοτιμίας πιστοποιητικών αυτοδυτών (άρθρο 19) και όρια προστίμων και πρόβλεψη για άμεση είσπραξη προστίμου από παραβάτη χωρίς ΑΦΜ (άρθρο 24). Και οι δύο νόμοι προβλέπουν ρυθμίσεις για πρόστιμα ή τέλη.
 • Από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έγιναν στο Λιμενικό Σώμα είναι η επέκταση των αρμοδιοτήτων του με τον νόμο 4597/2019 (άρθρο 26), ώστε να υπάρχει ενιαία αστυνόμευση στον αιγιαλό που είναι φυσική συνέχεια της θάλασσας προς την ξηρά και στην παραλία και να αποφεύγεται η σύγχυση αρμοδιοτήτων.
 • Με το Προεδρικό Διάταγμα 31/2018 εκσυγχρονίστηκε το καθεστώς ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και έγινε υποχρεωτική η πρόσληψη ναυαγοσωστών και η διάθεση σύγχρονου εξοπλισμού στις παραλίες, με αποκλειστικό γνώμονα την ενίσχυση της ασφάλειας των λουόμενων.
 • Με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 2133.1/76424/2018/15-10-2018 ρυθμίστηκαν θέματα ρυμούλκησης πλοίων σε λιμάνια όπου δεν ναυλοχεί και διευκολύνθηκε η ναυτιλιακή κίνηση.
 • Με την ΥΑ 2133.1/43711/2019/11-6-2019 διευκολύνθηκαν οι καταδυτικές εργασίες για συνεργεία και προβλέφθηκαν διατάξεις για την υγεία των δυτών.
 • Με την ΥΑ 2133.1/1896/2018/09-01-2018 καταργήθηκαν γραφειοκρατικές διαδικασίες για τα θαλάσσια ταξί.
 • Με την ΥΑ 2133.1/39328/2018/23-5-2018 αναμορφώθηκε κι εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για τα ταχύπλοα σκάφη και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (ΓΚΛ 20), ώστε να είναι περισσότερο ασφαλής η χρήση τους.
 • Με τις ΥΑ 2133.1/43348/2019/07-6-2019 και 2133.1/28057/2019/10-4-2019 καταργήθηκαν γραφειοκρατικές διατάξεις για την εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων κι αναμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτές χειριστών ταχυπλόων σκαφών και τις εξετάσεις των υποψηφίων χειριστών.
 • Με την ΥΑ 2133.1/11071/2018/07-02-2018 ενημερώνονται η Λιμενική Αρχή, ο Φορέας Διαχείρισης Λιμένα κι ο ΕΦΚΑ για τους λιμενεργάτες που μπαίνουν στους χώρους εργασίας, πριν αρχίσουν οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης. Έτσι, διασφαλίζεται η νόμιμη και με ασφαλιστική κάλυψη απασχόληση των λιμενεργατών.
 • Με την ΥΑ 2133.1/50848/2018/04-7-2018 καταργήθηκε η γραφειοκρατία στην παροχή καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.
 • Με την ΥΑ 2133.3/8174/2019/01-02-2019 διευκολύνθηκε η θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων των αλιευτικών σκαφών.

Σχετικά Νέα