Yalco: Η ΓΣ αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος

Η Γενική Συνέλευση της Yalco αποφάσισε ομόφωνα, χθες Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2018.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας, οι υπόλοιπες αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη Συνέλευση ήταν οι εξής:

1ο
Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2018 – 31/12/2018. Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2ο
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018. Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.

3ο

Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018. Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.

4ο
Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής της. Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grand Thornton A.E. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127 για έλεγχο της χρήσης 2019 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή.

5o
Έγκριση πρακτικού Νο1305/28/01/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου. Με ψήφους 8.210.776, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου επικυρώθηκαν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη αντικατάσταση μέλτους του Διοικητικού Συμβουλίου.

6ο
Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκαν με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες έμμισθες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01/2018 – 31/12/2018 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των έμμισθων υπηρεσιών για την περίοδο 01/1/2019 – 31/12/2019 με προέγκριση των αμοιβών.
Ακόμη η Γενική Συνέλευση με τη παραπάνω πλειοψηφία, ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου.

7ο
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/01/2018-31/12/2018 και προεγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019.

8ο
Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η εκλογή τριών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

9ο
Λήψη απόφασης ονομαστικοποίησης μετοχών της εταιρείας και προσαρμογή των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 4548/2018. Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας και η εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

10ο
Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.4 του Ν.4548/2018. Αποφασίστηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, να συνεχιστούν οι προσπάθειες της διοίκησης για την εξεύρεση ενός κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης της εταιρίας.

 

Σχετικά Νέα