Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Τι αλλαγές φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Στη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει από το 2024 τις βραχυχρόνιες μισθώσεις προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μέσω του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 27 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, τίθενται σε ισχύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες οικημάτων που προορίζονται για βραχυχρόνια μίσθωση, με τον επανακαθορισμό της διάρκειας και της φορολογικής αντιμετώπισής τους.

Συγκεκριμένα:

Τίθεται όριο 60 ημερών στη διάρκεια της μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια (και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων). Σημειώνεται πως το προαναφερθέν όριο δεν αφορά τη διάρκεια των μισθώσεων μέσα στον χρόνο, αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά. Υπό τα δεδομένα αυτά, θα επιτρέπεται η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 ή 150 ημέρες μέσα στο έτος με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες.
Ως βραχυχρόνια μίσθωση λογίζεται και η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.
Τα πρόστιμα
Σε περίπτωση που οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν τηρούνται, τότε θα επιβάλλεται στους διαχειριστές ακινήτων αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ.
Εξάλλου, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.
Κατάργηση του φόρου διαμονής σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια
Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, καταργείται ο φόρος διαμονής, αλλά θεσπίζεται ένας ελαφρύτερος φόρος υπό την ονομασία «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση». Τα παραπάνω αφορούν σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επαύλεις, βραχυχρόνιες μισθώσεις και τουριστικές επαύλεις.

Σημειώνεται ότι το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση θα είναι κλιμακωτό και θα διαμορφώνεται κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο από 1,5 έως 10 ευρώ την ημέρα και από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο από 0,5 έως 4 ευρώ την ημέρα.

Παρέμβαση μέσω υπουργικής απόφασης σε δύο περιπτώσεις
Βάσει του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα ορίζονται τα εξής μέσω υπουργικής απόφασης:

α) Δεν θα επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

β) Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

Μπόνους έως και 3.200 ευρώ για ανακαινίσεις κτιρίων
Την ίδια στιγμή, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο φέρνει και έκπτωση φόρου που θα φθάνει ακόμα και τις 3.200 ευρώ το χρόνο για τουλάχιστον μία πενταετία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα εμφανίζουν δαπάνες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους.

Τα έτη που μπορεί ο φορολογούμενος να διεκδικήσει έκπτωση φόρου επεκτείνονται σε 5 (από 4 που ήταν μέχρι σήμερα), ενώ καταργείται ο υφιστάμενος περιορισμός με το όριο του 40% στο ποσό της έκπτωσης.

Στις δαπάνες θα μπορούν να συμπεριληφθούν και οι αγορές υλικών (εκτός δηλαδή των εξόδων για την εργασία) με ανώτατο όριο τις 16.000 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που δικαιούται ο ιδιοκτήτης σε κάθε ένα από τα 5 έτη θα φθάνει τα 3.200 ευρώ (το 1/5 των 16.000 ευρώ).

Ποιες οι προϋποθέσεις για την έκπτωση
Βασική προϋπόθεση για να κερδίσει ο φορολογούμενος όλο το ποσό της έκπτωσης θα πρέπει το ετήσιο εισόδημά του να είναι πάνω από 21.000 ευρώ.

Εξάλλου, για να ισχύσει η έκπτωση θα πρέπει ο φορολογούμενος να εμφανίσει τις σχετικές αποδείξεις δαπανών και τα νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής) ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ποιες δαπάνες θα αναγνωρίζονται από την Εφορία
Ενεργειακές, π.χ. τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης κ.λπ.
Λειτουργικές – αισθητικές, π.χ. τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, συντήρηση/επισκευή στέγης, επισκευή τοιχοποιίας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης, αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα, εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα