Vodafone: H υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 18,7%

Μια νέα έκθεση με τίτλο “Ψηφιοποίηση: Μια ευκαιρία για την Ευρώπη” καταδεικνύει ότι μία αυξημένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των αλυσίδων αξίας της Ευρώπης κατά τα επόμενα έξι χρόνια θα μπορούσε να συντελέσει σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 18,7% και άνοδο της παραγωγικότητας της χώρας κατά 17,9%, αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη έκθεση, που διενεργήθηκε από την Deloitte για λογαριασμό της Vodafone, εξετάζει τους πέντε βασικούς παράγοντες – συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση υπηρεσιών ίντερνετ, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες – που μετρώνται από τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI), και αποκαλύπτει ότι ακόμη και μικρές βελτιώσεις μπορούν να έχουν μείζονα αντίκτυπο.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις 27 χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την περίοδο 2014-2019, η έκθεση αποκαλύπτει ότι μια αύξηση της τάξης του 10% στη συνολική βαθμολογία DESI για ένα κράτος – μέλος σχετίζεται με κατά 0,65% υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εφόσον άλλοι βασικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί, όπως η εργασία, το κεφάλαιο, οι δαπάνες της κυβέρνησης και οι επενδύσεις στην οικονομία.

Για την Ελλάδα, η αύξηση της επίδοσής της στον δείκτη DESI για το 2019 κατά μόλις 5 μονάδες, από 35,1 σε 40, θα συντελούσε σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 0,93% και της παραγωγικότητας μακροπρόθεσμα κατά 4,6%, αντίστοιχα.

Ωστόσο, εάν η κατανομή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, ιδίως τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), που προορίζονται για την ψηφιακή μετάβαση, συγκεντρωνόταν σε τομείς που θα έδιναν στην Ελλάδα τη δυνατότητα να θέσει ως στόχο τη βαθμολογία 90 στον δείκτη DESI έως το 2027, το ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 18,7%. Και εάν κάθε κράτος- μέλος πετύχει το ορόσημο του 90, η έκθεση σημειώνει ότι “το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ολόκληρη την ΕΕ θα ήταν κατά 7,2% υψηλότερο στο τέλος της περιόδου, με κυρίως ωφελούμενες τις χώρες με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2019”.

Η Μαρία Σκάγκου, διευθύντρια Εξωτερικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: “Η έκθεση αυτή έρχεται να επισημάνει ότι η Ελλάδα και η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να συνεργαστούν τώρα και να προωθήσουν ισχυρές συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων, κλάδων και κοινωνίας των πολιτών, ώστε να γίνουν πραγματικότητα τα πιθανά οφέλη της ψηφιοποίησης. Δεν πρόκειται μόνο για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, αλλά για τη δημιουργία ενός δικαιότερου, περισσότερο πράσινου και “θωρακισμένου” μέλλοντος για όλους. Το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ θα αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Εάν υλοποιηθεί σωστά, η Ευρώπη θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των ψηφιακών τεχνολογιών για να ανοικοδομηθεί καλύτερα και να αξιοποιήσει τα οφέλη για όλους τους πολίτες της.”

Η ψηφιοποίηση μπορεί να καταστήσει δυνατή την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, όχι μόνο σε σχέση με τη συνδεσιμότητα και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και την απόδοση των δημόσιων υπηρεσιών. Προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη καταδείξει γενικά τη θετική συσχέτιση μεταξύ ψηφιοποίησης και οικονομικών δεικτών.

Η νέα έκθεση αυτή προχωρά ένα βήμα παραπέρα, και βασίζεται σε μια προηγούμενη έκθεση Vodafone, που διενεργήθηκε επίσης από τη Deloitte, η οποία εξετάζει επίσης τα ευρύτερα οφέλη της ψηφιοποίησης, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

– Οικονομικά: αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 0,6% και 18,7%, ανάλογα με τη χώρα, με την ΕΕ να σημειώνει συνολική αύξηση 7,2% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ έως το 2027 – ισοδύναμη με αύξηση του συνολικού ΑΕΠ κατά 1 τρισεκατομμύριο ευρώ.

– Περιβαλλοντικά: όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε ψηφιακές τεχνολογίες, τόσο μεγαλύτερα είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη, από τη μείωση της χρήσης χαρτιού έως πιο αποδοτικές πόλεις και μειωμένη χρήση ορυκτών καυσίμων.

– Ποιότητα ζωής: οι καινοτομίες στην ψηφιακή υγεία μπορούν να βελτιώνουν την προσωπική μας ευημερία και οι έξυπνες τεχνολογίες πόλης να στηρίζουν την υγεία μας με χαμηλότερες εκπομπές και θνησιμότητα.

– Κοινωνική ενσωμάτωση: το ψηφιακό οικοσύστημα δημιουργεί ευκαιρίες σε περισσότερα μέλη της κοινωνίας. Καθώς επενδύουμε σε ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία, μπορούμε να μοιραστούμε τα οφέλη της ψηφιοποίησης με δικαιότερο τρόπο.

Εκτός από την ανάθεση της έκθεσης αυτής, η Vodafone έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών – μελών, που θα στηρίξουν την προσπάθεια ψηφιοποίησης και την ανάληψη δράσης για την επίτευξη της βαθμολογίας 90 για τα 27 κράτη – μέλη.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα