Βιοχάλκο: Αυξημένα κατά 68% τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος το 2018

Αυξημένα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα EBITDA κατά 12%, στα 317 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 332 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%, ανακοίνωσε για τη χρήση 2018 η Βιοχάλκο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 96 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 68% σε ετήσια βάση (2017: 57 εκ. ευρώ).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 4,406 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 18% σε ετήσια βάση (2017: 3,721 δισ. ευρώ).

Η εταιρεία κάνει λόγο για «έτος ανάπτυξης και βελτιωμένης κερδοφορίας στους βασικούς κλάδους μετάλλων» και για «συνεχείς επενδύσεις των εταιριών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τάσεις των αγορών των προϊόντων τους».

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 δεξιά, στη στήλη «Σχετικά Αρχεία».

Σχετικά Νέα