Τζανακόπουλος: Νομοσχέδιο για τη σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης

Νομοσχέδιο για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος

Στο σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται επίσης διατάξεις που διευρύνουν τη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «με σκοπό να εξασφαλιστεί πλουραλιστικότερη αντιπροσώπευση της κοινωνίας των πολιτών με την συμμετοχή οργανώσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Επικρατείας, στο ίδιο ν/σ περιλαμβάνονται διατάξεις που «διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής».

Σχετικά Νέα