Το βιβλίο «Χρηματοοικονομική Φιλοσοφία» προέβλεψε ένα χρόνο πριν την αύξηση της χρήσης Freight Derivatives

 

Γράφει η Δάφνη Γρηγοριάδη*

Η πρόβλεψη του βιβλίου ‘’Χρηματοοικονομική Φιλοσοφία’’ – πρακτική εφαρμογή στη Ναυτιλία, από τις εκδόσεις Αndy’s για αύξηση της χρήσης παραγώγων ναύλων στην Ασιατική Χρηματιστηριακή αγορά επιβεβαιώνεται. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου της Σιγκαπούρης (11 Ιουνίου 2019), ο όγκος των παραγώγων που αφορούν ναύλα σημείωσε άνοδο της τάξεως του 54 %. Αυτό το ποσοστό έρχεται ως απάντηση σε όσους μέχρι τώρα υποτιμούσαν την δύναμη των ναυτιλιακών παραγώγων καθώς επίσης επιβεβαιώνει ότι η Ασιατική αγορά αποτελεί τον νέο πόλο έλξης της Ναυτιλίας αλλά και των Χρηματοοικονομικών. Στο βιβλίο επίσης είχε γίνει εκτενής αναφορά στην ισοτιμία Δολαρίου – Ιαπωνικού γιέν ως κυρίαρχη και ύψιστης σημασίας για τα Ναυτιλιακά παράγωγα. Στο βιβλίο παρουσιάζεται επίσης το σκεπτικό της Χρηματοοικονομικής επιστήμης για τη διαχείριση του ρίσκου με επίκεντρο τον Ναυτιλιακό τομέα, έναν κλάδο ο οποίος διαμορφώνει το 7% του ΑΕΠ.

Οι ναυτιλιακές αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου λόγω των έντονων διακυμάνσεων και των μεγάλων κεφαλαίων που απαιτούνται. Οι τιμές των ναύλων θεωρούνται ως η πιο μεγάλη έκθεση κινδύνου στον κλάδο, διότι παρουσιάζουν μεγάλες αυξομειώσεις. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αγορές, η ναυλαγορά αφορά υπηρεσίες και όχι αγαθά. Αυτό σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη μεγάλη πτώση της τιμής των ναύλων θα μειώσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές της εταιρείας, που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, λόγω των υψηλών δανειακών υποχρεώσεων που συνεπάγεται πάντα η αγορά ή ναυπήγηση πλοίου. Η Φιλοσοφία της Χρηματοοικονομικής εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκέφτεται κανείς προκειμένου να περιορίσει το ρίσκο του. Έμφαση δίνεται στα ναύλα τα οποία έχουν και το μεγαλύτερο ρίσκο στην ναυτιλιακή αγορά καθώς και στις τάσεις που έχει ο κλάδος. Επίσης αναλύεται ο ρόλος των τραπεζών στον Ναυτιλιακό κλάδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό με επίκεντρο την έννοια του ρίσκου.

daphne grigoriadi vivlio1

«Χρηματοοικονομική Φιλοσοφία: Για να διαχειριστούμε τις διακυμάνσεις της αγοράς πρέπει να τις εξετάσουμε συνεκτικά»

Ο Θεμελιωτισμός και ο Συνεκτικισμός αποτελούν δυο βασικά σενάρια στην προσπάθεια εξεύρεσης του “ιδανικού’’ υποδείγματος ερμηνείας των συχνών διακυμάνσεων που αναμένουμε στις επενδυτικές αποφάσεις. Δύο ανταγωνιστικές θεωρίες του κλάδου της Γνωσιολογίας, από την μία ο Θεμελιωτισμός αντιλαμβάνεται την δικαιολόγηση ως ένα γραμμικό μοντέλο το οποίο βαδίζει από τις προκείμενες στο συμπέρασμα βάσει κανόνων. Από την άλλη, το Ολιστικό πρότυπο που δεν βασίζεται στην γραμμικότητα. Είναι ένα σύστημα το οποίο αλληλοσυνδέεται με λογικό τρόπο και η δικαιολόγηση αποδίδεται στην συνεκτικότητα. Αυτό μας θυμίζει τα γραμμικά οικονομετρικά υποδείγματα, έναντι των μη γραμμικών εξισώσεων. Φαίνεται πως η θεωρία της συνεκτικότητας ήταν σημαντικότερη για τους φιλοσόφους από ότι ο Θεμελιωτισμός-γραμμικότητα. Αυτό επιβεβαιώνεται στο βιβλίο όπου εξετάζοντας οικονομετρικά την διακύμανση οι μη γραμμικές εξισώσεις δίνουν πιο αποτελεσματικά συμπεράσματα.
—————————————————————————————————————–

*Η Γρηγοριάδη Δάφνη με σπουδές σε Φιλοσοφία και Οικονομικά ειδικεύεται στο Finance και κάνει οικονομικές αναλύσεις και προβλέψεις της αγοράς .

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα