Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Μπουτάρης

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Μπουτάρης, που εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης στις 19 Αυγούστου 2019.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουταρη: Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Αμαρτζίτ Σουρτζίτ Σινγκ: Εκτελεστικός Μέλος

Εμμανουήλ Νικολάου Λεκάκης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω διοικητικού συµβουλίου είναι διετής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 19η Αυγούστου του 2021.

Η νέα τριµελής Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Αυγούστου 2019 έχει ως ακολούθως:

1. Εμμανουήλ Λεκάκης του Νικολάου. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου και έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, Πρόεδρος.

2. Αρτόπουλος Ελευθέριος του Αποστόλου. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, Μέλος.

3. Αρτοπούλου Αναστασία του Ιωάννη. Δεν είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, Μέλος.

Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι διετής, λήγει ταυτόχρονα µε τη θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου, δηλαδή την 19η Αυγούστου 2021.

Σχετικά Νέα