Η κατάσταση στη Λιβύη αλλά και η απαίτηση αποφυγής ξένων παρεμβάσεων στη χώρα αυτή, όπως και στη Συρία, αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης της σύσκεψης που συγκάλεσε το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών, με όλους τους Πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κάιρο.