Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί μέτρα και έρευνες για τα Pandora Papers

Οι ευρωβουλευτές επέκριναν ιδιαίτερα τους πρώην και νυν πρωθυπουργούς και υπουργούς κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων οι δραστηριότητες αποκαλύφθηκαν από τα Pandora Papers. (EPA)

Υπέρ της διεξαγωγής ενδελεχών ερευνών σχετικών με τις αποκαλύψεις των Pandora Papers τάχθηκε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με ψήφισμα που έλαβε 578 ψήφους υπέρ, 28 κατά και 79 αποχές, οι ευρωβουλευτές προσδιόρισαν τα μέτρα που θεωρούν ότι πρέπει να ληφθούν επειγόντως από την Ε.Ε., προκειμένου να εξαλειφθούν τα νομικά κενά που διευκολύνουν σήμερα την εκτεταμένη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ζήτησαν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί νομικά κατά των κρατών-μελών που δεν εφαρμόζουν ορθά την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ευρωβουλευτές επέκριναν ιδιαίτερα τους πρώην και νυν πρωθυπουργούς και υπουργούς κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων οι δραστηριότητες αποκαλύφθηκαν από τα Pandora Papers.

Το ψήφισμα αντανακλά το αίσθημα αγανάκτησης που εκφράστηκε από τους ευρωβουλευτές στη σύνοδο της ολομελείας του Οκτωβρίου, σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση των πρώτων ευρημάτων των Pandora Papers.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Ε.Ε. να κινηθεί νομικά κατά των κρατών που δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία για φοροδιαφυγή.

Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε χθες, καλεί τις Αρχές των κρατών-μελών να ξεκινήσουν ενδελεχείς έρευνες στην επικράτειά τους για τυχόν παρατυπίες που αποκαλύφθηκαν και να προχωρήσουν σε έλεγχο όλων των προσωπικοτήτων που αναφέρονται στα Pandora Papers. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις αποκαλύψεις και να εξετάσει κατά πόσον απαιτείται η θέσπιση νέας νομοθεσίας. Η Επιτροπή καλείται ακόμη να διαπιστώσει αν δικαιολογείται η ανάληψη νομικής δράσης κατά ορισμένων κρατών-μελών. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει κατά πόσον απαιτούνται εξειδικευμένες έρευνες με βάση τις αποκαλύψεις.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι κατονομάζονται στα Pandora Papers πρώην και νυν πολιτικοί της Ε.Ε., όπως οι Αντρέι Μπάμπις, πρωθυπουργός της Τσεχίας, Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος της Κύπρου και Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας. Το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων, εκείνων δηλαδή που τελικά επωφελούνται και κρύβονται πίσω από τις εικονικές εταιρείες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν καθυστερήσει να εφαρμόσουν τους ισχύοντες κανόνες, που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επαναφέρει στην τάξη τα κράτη-μέλη που καθυστερούν. Καλείται επίσης να υποβάλει προτάσεις για τη ρύθμιση των προγραμμάτων «χρυσών διαβατηρίων» και χορήγησης ιθαγένειας ή άδειας διαμονής, καθώς και να αξιολογήσει εάν είναι αποτελεσματική η διαδικασία ταυτοποίησης πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και η εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας. Το ψήφισμα αναφέρει ότι δεν έχει νόημα να θεσπιστούν νέοι και πιο αυστηροί κανόνες, εάν δεν εφαρμόζονται σωστά οι ήδη υπάρχοντες. Απαιτείται επίσης καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Αρχών των κρατών-μελών σε ολόκληρη την Ε.Ε. Το ψήφισμα ζητάει ακόμη να επιδεικνύεται καλή θέληση σε παρόμοιες υποθέσεις και να διατίθενται περισσότεροι πόροι σε αυτόν τον τομέα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει η ίδια να αξιολογεί κατά πόσον οι «μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών» των κρατών-μελών διαθέτουν επαρκείς πόρους.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, η ευρωπαϊκή «μαύρη» λίστα φορολογικών παραδείσων δεν εξυπηρετεί τον ρόλο της, καθώς δεν περιλαμβάνει ορισμένες από τις χώρες στις οποίες τελούνται οι περισσότερες παραβάσεις. Στο ψήφισμα σημειώνεται ότι, για παράδειγμα, στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους εδρεύουν τα δύο τρίτα των εικονικών εταιρειών που αναφέρονται στα Pandora Papers, ωστόσο η χώρα αυτή δεν περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή «μαύρη» λίστα.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα