Το «εισιτήριο» και τα «εργαλεία» για ρευστότητα και απόκτηση κεφαλαίου στις επιχειρήσεις

Πολλοί αναλαμβάνουν το ρίσκο να “επιχειρήσουν” στο ευρύτερο περιβάλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας μια επιχείρηση από την οποία στοχεύουν να προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με σκοπό την κάλυψη μιας τουλάχιστον ανάγκης και παράλληλα να εισπράξουν χρήματα τα οποία θα καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης τους και να έχουν ένα κέρδος που θα τους επιτρέψει να έχουν ένα καλό βιοτικό επίπεδο.

Γράφει ο *Νίκων Μάρρας

Μια επιχείρηση συνδυάζει τρεις συντελεστές παραγωγής: Φύση, εργασία , κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς κάποιον από τους τρεις αυτούς συντελεστές μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει.

Βασικό πρόβλημα πολλών υφιστάμενων αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεων είναι το κεφάλαιο. Δηλαδή το ποσό που απαιτείται για να δημιουργηθεί αρχικά μια επιχείρηση αλλά και το κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για τη λειτουργία της.

Σε μια θεωρητικά αναπτυγμένη χώρα μέλος της ευρωπαϊκής στέγης όπως είναι η χώρα μας, η οποία διαθέτει όλα τα σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία χρηματοδότησης  για μια επιχείρηση το θέμα απόκτησης χρήματος είναι σχετικά εύκολο. Πρακτικά όμως γίνεται δύσκολο γιατί τα περισσότερα επιχειρηματικά σχήματα δεν πείθουν τους χρηματοδότες τους και τελικά οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια ούτε από τραπεζικό δανεισμό ούτε από κρατικές ενισχύσεις ούτε και από ιδιωτικές επενδύσεις.

Για έναν υποψήφιο επιχειρηματία αλλά και για μια υφιστάμενη επιχείρηση υπάρχουν οι εξής μορφές χρηματοδότησης:

-Τραπεζικός δανεισμός

-Κρατικές ενισχύσεις είτε από δράσεις που συνδυάζουν κεφάλαια με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα γνωστά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ και leader είτε μέσω κονδυλίων του ελληνικού κράτους τα οποία πηγάζουν από τον προϋπολογισμό της χώρας για επενδύσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου για ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις .

-Επιχειρηματικά κεφάλαια ή αλλιώς γνωστά ως venture capital

Βασικό εργαλείο για να προσεγγίσει μια επιχείρηση κάποια από τις παραπάνω πηγές είναι ένα καλά δομημένο και αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο.

Το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να λειτουργεί ως βασικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση και να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από το οποίο κάθε επιχειρηματίας θα βλέπει αφενός την εικόνα της επιχείρησης, τις δυνατότητες και τους στόχους της και να την αξιολογεί με βάσει τις αποκλίσεις .

Σύμμαχοι λοιπόν είναι το επιχειρηματικό πλάνο , το όραμα του επιχειρηματία, η κουλτούρα που παράγει κάθε επιχείρηση και η συμβολή της σε μια πιο γενική επιχειρηματική κουλτούρα , καθώς επίσης και η δυνατότητα συνεργασίας με επιχειρήσεις που συμπληρώνουν τις δραστηριότητες τους μέσα από σχήματα όπου κάθε επιχείρηση λαμβάνει και από έναν ξεχωριστό ρόλο.

Με γνώμονα τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των φορέων μέσα στο 2022 αναμένουμε μια σειρά δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τόσο για υφιστάμενες όσο και για υπό σύσταση και νεοσύστατες .

Συγκεκριμένα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 αναμένουμε τα εξής προγράμματα :

Εξηλεκτρισμός οχημάτων – φορτιστές. Επιχορηγήσεις 220 εκατ. ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν μικρές και μεσαίες για την δημιουργία σταθμών φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα (αεροδρόμια, εθνικές οδοί, σταθμοί εξυπηρέτησης οχημάτων, πρατήρια καυσίμων κ.λπ.). Επίσης επιδοτείται και η αντικατάσταση των παλαιών ρυπογόνων ταξί με ηλεκτρικά.

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ. Το πρόγραμμα ενισχύει με επιδοτήσεις το ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ. με κριτήρια διασποράς της ενίσχυσης και έμφαση στην κάλυψη και των μικρότερων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 375 εκατ. ευρώ.

Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος. Το πρόγραμμα ενισχύει την ανάπτυξη και στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με παρεμβάσεις για τον Ορεινό τουρισμό, τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας (αξιοποίηση Ιαματικών πηγών), τον Αγροτουρισμό και την Γαστρονομία, την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον Καταδυτικό τουρισμό, την προσβασιμότητα στις παραλίες. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 260 εκατ. ευρώ.

Έξυπνη μεταποίηση. Το πρόγραμμα ενισχύει την επιτάχυνση της αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οικονομική ενίσχυση των σχετικών επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης. Προβλέπεται συγχρηματοδότηση κάθε επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό μέχρι 50%. Ο προϋπολογισμός θα είναι 75 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση αγροτοδιατροφικού τομέα. Το πρόγραμμα προωθεί προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, έμφαση στην συγχρηματοδότηση (μέσος όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετων που αφορούν cluster που μπορούν να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνεται εδώ και η συμβολαιακή γεωργία. Τα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και την γενετική βελτίωση ζώων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 520 εκατ. ευρώ.

 Εξοικονομώ επιχειρώντας

Πέρα από τα εξειδικευμένα προγράμματα όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν να επωφεληθούν από το οριζόντιο πρόγραμμα του ” εξοικονομώ αυτονομώ” που στην περίπτωση των εμπορικών κριτηρίων θα ονομάζεται “εξοικονομώ επιχειρώντας”. Το πρόγραμμα θα ενισχύει την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30%.

Περιλαμβάνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση “έξυπνων” ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ. Το έργο θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει τόνωση δραστηριότητας και θέσεων εργασίας για τους παρόχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχει προϋπολογισμό ύψους 450 εκατ. ευρώ.

«Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

Εν αναμονή της έναρξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων που θα τύχουν ενίσχυση από τον επενδυτικό – αναπτυξιακό νόμο , ο οποίος ψηφίστηκε και θα περιλαμβάνει 13 καθεστώτα με ποσοστό που θα φτάνει έως 70% σε μερικές περιφέρειες .

Τα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων,

2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων,

3. Νέο Επιχειρείν,

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση,

5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία,

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία,

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα,

8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια,

9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων,

10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού,

11. Μεγάλες Επενδύσεις,

12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας και

13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Για όλα τα παραπάνω προγράμματα είναι πολύ σημαντικό κάθε επιχείρηση να απευθύνεται σε επαγγελματίες συμβούλους – μελετητές οι οποίοι έχουν τη γνώση και την εμπειρία να στηρίξουν τέτοια εγχειρήματα τόσο στη σύνταξη των αιτημάτων όσο και στην υλοποίηση της επένδυσης.

* Νίκων Μάρρας

Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής διαχείρισης 

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα