ΤΙΤΑΝ: Ρεκόρ πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος

Την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2023 δημοσίευσε ο όμιλος Τιτάν. Η έκθεση παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). Ο Όμιλος χαρακτηρίζει το 2023 ως μια χρονιά με ρεκόρ επιδόσεων, αυξημένων αποδόσεων προς τους μετόχους και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους συμ-μετόχους.

«Τα επιτεύγματα αυτά υπογραμμίζουν τη δέσμευση του Τιτάνα για βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και εστίαση στον πελάτη», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2023, ο όμιλος ανέφερε σημειώνει τρίτο συνεχόμενο έτος πωλήσεων-ρεκόρ: Πωλήσεις ύψους €2.547 εκ., αυξημένες κατά 11,6%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €540,3 εκ. (αύξηση 63,1%).

Όλες οι γεωγραφικές περιοχές κατέγραψαν μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις, τις ενισχυμένες τιμές και τη βελτιωμένη απόδοση διαχείρισης του ενεργειακού κόστους. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €268,7 εκ. (+145%), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,6 ανά μετοχή. Η απόδοση στα μέσα απασχολούμενα κεφάλαια (ROACE) ανήλθε σε 16,9%.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα