Τήρηση του ωραρίου στην τηλεργασία ζητούν οι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας

«Η τηλεργασία διέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ωράριο εργασίας και υπόκειται και αυτή σε κανόνες», υπενθυμίζει στην εργοδοσία ο «Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE προερχόμενων από την πρώην ΕΘΝΟDATA»

Η παροχή εργασίας με τηλεργασία διέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ωράριο εργασίας και υπόκειται και αυτή σε κανόνες, όπως τούτο ρητά αποτυπώνεται και στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006-2007 όπου ρητά προβλέπεται ότι:

«Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, που διασφαλίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις για συγκρίσιμους εργαζόμενους μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης»

«Ο εργοδότης σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόμενου. Αν τεθεί σε λειτουργία οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου, τούτο επιβάλλεται να είναι ανάλογο προς το σκοπό και να εισαχθεί σύμφωνα με το ΠΔ 398/94 περί οθονών οπτικής απεικόνισης.» (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 – 2007) [https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=269]

Τα παραπάνω «υπενθυμίζει» ο «Σύλλογος Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα (ETE) προερχόμενων από την πρώην ΕΘΝΟDATA» στη διοίκηση της τράπεζας, τονίζοντας ότι «η εξάντληση των συναδέλφων και συναδελφισσών με ατελείωτα ωράρια θα έχει τελικά αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που όλοι μας προσδοκούμε»

Το σωματείο, καλεί την τράπεζα να συμμορφωθεί με το ισχύον αναγκαστικού δικαίου κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της τράπεζας, ακόμα και κατά την παρούσα ιδιαίτερα δυσχερή και πρωτόγνωρη συγκυρία, κατά την οποία, μεγάλο ποσοστό τραπεζοϋπαλλήών εργάζεται από το σπίτι «καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για να διεκπεραιωθούν οι τραπεζικές διαδικασίες, να στηριχθεί – όσο γίνεται – η χειμάζουσα οικονομία, να βοηθηθούν οι συμπολίτες μας στην επαφή τους με τη τράπεζα».

«Είναι στόχος μας να εξυπηρετήσουμε κάθε συνταξιούχο που θέλει να εισπράξει τη σύνταξή του, δεν ξεχνάμε ότι μπορεί να πρόκειται για τον παππού ή την γιαγιά της δικής μας οικογένειας. Είναι υποχρέωσή μας να υλοποιήσουμε και να στηρίξουμε μηχανογραφικά τα μέτρα που λαμβάνονται λόγω της πανδημίας (υποστήριξη των συναλλαγών μέσω Internet, υποστήριξη της τηλεργασίας, μηχανογραφική υποστήριξη των μέτρων για επιχειρήσεις/δανειολήπτες κλπ.)», τονίζει το σωματείο.

Αλλά για να εξυπηρετηθεί ο στόχος αυτός, χρειάζονται και εργαζόμενοι με αξιοπρέπεια και δικαιώματα…

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα