Τι θα περιέχουν τα εκκαθαριστικά των συνταξιούχων

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα των επανυπολογισμένων συντάξεων πρόκειται να δημοσιοποιήσει μέχρι το τέλος Αυγούστου το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου οι συνταξιούχοι να δουν τι εισπράττουν από 1η Ιανουαρίου 2019.

Παρότι οι παλαιές συντάξεις (πριν το ν. Κατρούγκαλου) έχουν επανυπολογιστεί, οι συνταξιούχοι δεν έχουν λάβει ενημερωτικά σημειώματα, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού, αν και εισπράττουν το ίδιο ποσό.

Στα ενημερωτικά σημειώματα που θα λάβουν, θα μπορούν να εστιάσουν σε πέντε βασικά σημεία για τα εκκαθαριστικά:
1. Εθνική σύνταξη. Το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384 ευρώ για όλους όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με 20ετία ασφάλισης και πάνω και μειώνεται 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται σε 345,60 ευρώ.

2. Ανταποδοτική σύνταξη. Το ποσό της εθνικής σύνταξης συμπληρώνεται από το ποσό της ανταποδοτικής, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τις εισφορές που είχε πληρώσει ο συνταξιούχος στον ασφαλιστικό του βίο. Ειδικότερα το ποσό της ανταποδοτικής υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης.

Μόνο για το τμήμα της ανταποδοτικής, τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου δίνουν αναπλήρωση στη 15ετία 11,55%, στην 20ετία 15,87%, στην 25ετία 20,68%, στην 30ετία 26,37%, στην 35ετία 33,81% και στην 40ετία 42,80%.

3. Προσωπική διαφορά. Η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο καταβλητέο ποσό πριν τον Μάιο του 2016 και το ποσό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό. Πρόκειται ουσιαστικά για το ποσό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό και διατηρείται ως «μαξιλάρι» για τις παλιές συντάξεις.

Το άθροισμα της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης όπως και της προσωπικής διαφοράς είναι το νέο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος από 1/1/2019.
4. Αρνητική προσωπική διαφορά. Για όσους συνταξιούχους ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή της σύνταξης είχαν θετικό πρόσημο – επειδή το νέο επανυπολογισμένο ποσό με βάση το νόμο Κατρούγκαλου προέκυψε μεγαλύτερο από το καταβλητέο τον Μάιο του 2016 – προβλέπεται αύξηση σε πέντε δόσεις (έως το 2023).

5. Θετική προσωπική διαφορά. Για όσους συνταξιούχους ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή της σύνταξης είχαν αρνητικό πρόσημο – επειδή το νέο επανυπολογισμένο ποσό με βάση το νόμο Κατρούγκαλου προέκυψε μικρότερο από το καταβλητέο τον Μάιο του 2016 – προβλέπεται διατήρηση της προσωπικής διαφοράς και «πάγωμα» της σύνταξης.

Ωστόσο στην περίπτωση αυτή το ποσό της θα συμψηφίζεται με τις γενικότερες αυξήσεις που προβλέπεται να δίνονται στις συντάξεις από το 2023 και μετά (με βάση την εξέλιξη του ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) έως ότου η προσωπική διαφορά εξαλειφθεί.

Σχετικά Νέα