Τι τελικά αλλάζει στη φορολογία εισοδήματος

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση, θα τεθεί υπόψη των δανειστών εντός του φθινοπώρου και εφόσον δεν υπάρξουν από την πλευρά τους αντιρρήσεις και αρνητικές παρεμβάσεις σε ουσιαστικά τμήματά του, θα προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο.

Οι αλλαγές στη φορολογία των φυσικών προσώπων θα ισχύσουν, όπως αναμένεται, για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2020, για τα οποία τόσο οι φορολογικές δηλώσεις όσο και η εκκαθάριση του φόρου θα γίνει το 2021. Ως εκ τούτου, οι όποιες επιπτώσεις τους θα επηρεάσουν τους μεν μισθωτούς και συνταξιούχους από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους μέσω της μείωσης στη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, στους δε αγρότες και αυτοαπασχολουμένους από την αρχή του 2021, όταν θα εκκαθαριστούν οι φορολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2020.

Οι δύο κυβερνητικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το αρμόδιο επιτελείο φέρεται να έχει καταλήξει στην απόφαση να νομοθετήσει για τα φυσικά πρόσωπα μόνο δύο μεταβολές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος:

-τη μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ

-την προσαύξηση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Άλλες αλλαγές δεν πρόκειται να γίνουν, παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ, διότι διαπιστώθηκε ότι το δημοσιονομικό κόστος που θα προκαλέσουν μόνο αυτές οι δύο αλλαγές είναι ήδη αρκετά μεγάλο, καθώς υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι πρακτικές συνέπειες για τους φορολογούμενους:

1 Το βασικό αφορολόγητο για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες θα παραμείνει-καλώς εχόντων των πραγμάτων- στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 8.636 ευρώ. Ο τρόπος καθορισμού του, ωστόσο, θα αλλάξει. Δηλαδή το αφορολόγητο δεν θα προκύπτει πλέον έμμεσα, με αφαίρεση ενός σταθερού ποσού ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900 ευρώ από το φόρο που αναλογεί στο ετήσιο εισόδημα, βάσει της ισχύουσας φορολογικής κλίμακας. αλλά θα είναι καθορισμένο ονομαστικά στο επίπεδο των 8.636 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 8.636 ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 10.000 ευρώ θα ισχύει ο μειωμένος από το 22% στο 9% συντελεστής φόρου εισοδήματος.

2 Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν από 1 έως 3 εξαρτώμενα τέκνα, τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος θα αυξηθούν από τα επίπεδα των 8.864 – 9.545 ευρώ, στα οποία ανέρχονται σήμερα, στα επίπεδα των 9.636 – 11.636 ευρώ. Για όσους έχουν 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα το αφορολόγητο θα αυξηθεί από τα 9.545 ευρώ σε επίπεδα 12.636 ευρώ ή και υψηλότερα (+1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο).

Το ισχύον σήμερα σύστημα προβλέπει προσαυξημένη έκπτωση φόρου στα 1.950 ευρώ για το ένα τέκνο, στα 2.000 ευρώ για τα δύο τέκνα και στα 2.100 ευρώ για τα τρία ή περισσότερα τέκνα. Οι προσαυξημένες αυτές εκπτώσεις σε συνδυασμό με την εφαρμογή ελάχιστου συντελεστή φόρου 22% διαμορφώνουν σήμερα το αφορολόγητο όριο στα 8.864 ευρώ (1.950: 22%) για κάθε φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, στα 9.091 ευρώ (2.000: 22%) για κάθε φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα και στα 9.545 ευρώ (2.100 : 22%) για κάθε φορολογούμενο με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Με το νέο σύστημα το ονομαστικό καθορισμένο βασικό αφορολόγητο των 8.636 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και θα διαμορφώνεται, ενδεικτικά, ως εξής:

σε 9.636 ευρώ για όσους έχουν ένα εξαρτώμενο τέκνο
σε 10.636 ευρώ για όσους έχουν δύο εξαρτώμενα τέκνα
σε 11.636 ευρώ για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα
σε 12.636 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Περισσότερο ωφελημένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Όσον αφορά στους αυτοαπασχολούμενους, οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσει η μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% θα κυμανθούν από 390 έως 1.300 ευρώ, για όσους δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ’ ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος). Σε ποσοστό, η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα διαμορφωθεί στο 59,09% σταθερά για όλους όσοι δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα (κέρδος) έως 10.000 ευρώ. Για κάθε έναν από τους αυτοαπασχολούμενους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα είναι 1.300 ευρώ.

Σχετικά Νέα