Τι σημαίνει το νέο ασφαλιστικό για τον επιχειρηματικό κόσμο

Ψηφίστηκε το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο κυρίως περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η νοοτροπία του τωρινού πλαισίου αλλάζει, καθώς η κυριότερη μεταρρύθμιση είναι η επαναφορά των ασφαλιστικών κλάσεων.

Γράφει η Δάφνη Γρηγοριάδη

Το κατώτατο μηνιαίο ύψος εισφοράς θα διαμορφώνεται στα 220 ευρώ κάθε μήνα, αυξημένο δηλαδή κατά 35 ευρώ συγκριτικά με το μέχρι τώρα ύψος των κατώτατων εισφορών. H αύξηση της κατώτατης εισφοράς, δεν θα επιφέρει παραπάνω κόστος στους ελεύθερους επαγγελματίες , αν το λάβουμε υπόψη μας συνολικά ως άθροισμα υποχρεώσεων σε εισφορές – φόρους. Διότι αυξάνεται η κατώτατη εισφορά, όμως έχει μειωθεί η φορολογία- λόγω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή εισοδήματος στο 9% από το 22%. Άρα δεν θα αυξάνεται η συνολική επιβάρυνση των ελευθέρων επαγγελματιών κάθε μήνα.

Σκοπός του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου είναι να αντιμετωπίσει το βασικότερο πρόβλημα που έφερε η οικονομική κρίση στον τομέα της ασφάλισης, δηλαδή να κλείσει τις τρύπες των ασφαλιστικών ταμείων από τις απλήρωτες υποχρεώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών.

Είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της φορολογίας και των εισφορών επιβάρυνε τους επιχειρηματίες για αρκετά χρόνια. Έτσι με το νέο σύστημα εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες και την μείωση των φορολογικών συντελεστών, επιχειρείται η αύξηση των εσόδων των ταμείων και η ελάφρυνση των πολιτών. Βέβαια αυτό αφορά τον ιδιωτικό τομέα καθώς στον δημόσιο τομέα δεν θα υπάρξουν αλλαγές τουλάχιστον προς το παρόν.

Ένα άλλο γεγονός που εγείρει προβληματισμό στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι πως το νέο ασφαλιστικό δίνει παραπάνω κίνητρα από ότι πριν σε όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί και θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Μια μεταρρύθμιση η οποία από την μια βοηθά τους συνταξιούχους οι οποίοι άλλωστε αποτελούν και μεγάλο μέρους του πληθυσμού , όμως από την άλλη ο επιχειρηματικός κόσμος ανησυχεί καθώς έτσι δεν ανοίγουν θέσεις εργασίας για τους νέους, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην αύξηση των επιπέδων παραγωγικότητας των επιχειρήσεων άρα και στην προσπάθεια της ανάπτυξης.

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι η λογική του νέου ασφαλιστικού, δηλαδή οι ελαφρύνσεις οι οποίες γίνονται κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες συμβαδίζουν με τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας . Αν το ΑΕΠ μας αυξανόταν γρηγορότερα θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερες αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο.

 

Σχετικά Νέα