Τι διδάγματα μας δίνουν οι πρώτες προσπάθειες οικονομικής επαναφοράς

Η πρώτη εβδομάδα σταδιακής επανεκκίνησης των επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε. Πρώτο μέλημα των επιχειρηματιών η προσαρμογή τους με τους νέους κανόνες και  η εξισορρόπηση των χαμένων κερδών.  

Γράφει η Δάφνη Γρηγοριάδη*

Πάνω που οι νέες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών είχαν αρχίσει να αποδίδουν- αφού για τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο είχε αυξηθεί ελαφρώς η εισπραξιμότητα- Τα φορολογικά έσοδα του Απριλίου παρουσιάστηκαν μειωμένα σε ποσοστό που κυμαίνεται στο 25-30%. Προς το παρόν θα χαρακτηρίζαμε ελεγχόμενη την κατάσταση των εσόδων των κρατικών ταμείων,  και την πτώση τους αναμενόμενη. Σκοπός πλέον  είναι η διατήρηση τους στα επίπεδα αυτά  μέσα από το πάγωμα των πληρωμών, ώστε να μην χειροτερέψει η κατάσταση. 

Νέες φόρο-ελαφρύνσεις εξετάζονται στην εστίαση και τον ξενοδοχειακό κλάδο μιας και  έχουν ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ήδη αποφασίστηκε η επαναφορά του ΦΠΑ στα σκάφη αναψυχής από 24% σε 12% ,  γεγονός που απασχολούσε τους επαγγελματίες του χώρου  και πριν την έλευση του ιού.  Αφού, οι ανταγωνίστριες γειτονικές   μας χώρες έχουν  ελκυστικότερο ΦΠΑ. Συγκεκριμένα  η Τουρκία 0%, η Ιταλία 6,6% , η Γαλλία 10% και 13% η Κροατία. Το 30% του εργατικού δυναμικού της χώρας, απασχολείται στον Τουρισμό και η στήριξη του κλάδου πρέπει να είναι μεγαλύτερη καθώς συμβάλει σε μεγάλο ποσοστό στην διαμόρφωση του ΑΕΠ. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ομολογήσουμε πως η μεγάλη και χρόνια εξάρτηση της  Ελληνικής ανάπτυξης από τον Τουρισμό, είναι λανθασμένη. Μια σωστή οικονομία πρέπει να στηρίζεται σε πολλούς παράγοντες, όπως ακριβώς  και στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου οι διαχειριστές κεφαλαίων  συνιστούν ποικιλομορφία στα assets.   

Η μέχρι τώρα πορεία της κατανάλωσης παρουσιάζεται στάσιμη με φθίνουσα πορεία αφού οι πολίτες εξακολουθούν να προμηθεύονται μόνο τα απαραίτητα. Μέσα σε όλα οι προβλέψεις της Κομισιόν για την Ελληνική ανάπτυξη στο – 9,7%  αύξησαν την αβεβαιότητα των αγορών. Με δεδομένο ότι η έκθεση προβλέπει πτώση πληθωρισμού -0,6% η κατανάλωση αναμένουμε ότι δεν θα υποχωρήσει σημαντικά. Άλλωστε είναι ήδη αναιμική τα τελευταία έτη.  Ένα άλλο κομμάτι της οικονομικής ζωής είναι η παραοικονομία η οποία είναι γνωστό ότι σε περιόδους κρίσης αυξάνεται.  Για αυτό είναι αναγκαίο η οικονομική πολιτική της σημερινής εποχής, να συνυπολογίζει και κοινωνικούς παράγοντες.

Η Κομισιόν προβλέπει επίσης άνοδο της ανεργίας το 2020  από 17,3% σε 19,9% . Θα λέγαμε πως η αύξηση της ανεργίας θα περιμέναμε να είναι μεγαλύτερη στα σενάρια της Κομισιόν αφού οι παραδοχές της βασίζονται στα μεγάλα χαμένα τουριστικά έσοδα και όπως προ είπαμε στον κλάδο απασχολείται αξιοσήμαντο ποσοστό  του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 

Το φιλοσοφικό πλέον ερώτημα πόσο θα μειωθεί το Ελληνικό ΑΕΠ; Προσπαθούν  να προσεγγίσουν “οι φιλόσοφοι” των corona-economics με στοχαστικές διεργασίες και παραδοχές βασισμένες σε ιστορικά δεδομένα. Η υγειονομική κρίση   έχει ιδιαιτερότητες ως προς το εύρος των επιπτώσεων της.  Παράγοντες οι οποίοι σήμερα μπορεί να μην οδηγούν στην οικονομική ευημερία, μπορεί να είναι χρήσιμοι στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. 

*Οικονομική αναλύτρια

Σχετικά Νέα