Θετική έκθεση Κομισιόν με… μήνυμα για τις τράπεζες

Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή συγκεκριμένων δεσμεύσεών της για μεταρρυθμίσεις, ωστόσο απαιτείται σημαντική περαιτέρω δράση των Ελληνικών αρχών ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό τομέα, αναφέρει η Κομισιόν στην πέμπτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της Κομισιόν για την έκθεση σημειώνονται τα εξής:

«Το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας διευκολύνει τη συνεχιζόμενη στήριξη για την ολοκλήρωση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας της Ελλάδας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν κάνει οι Ελληνικές αρχές.

Η πέμπτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα, αποτιμά την πρόοδο της χώρας επί των δεσμεύσεων πολιτικής που έγιναν στο Eurogroup του Ιουνίου 2018. Η έκθεση αυτή συμπεραίνει πως η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των συγκεκριμένων δεσμεύσεών της για μεταρρυθμίσεις για το τέλος του 2019. Τα συμπληρωματικά μέτρα που εφαρμόζονται ή ανακοινώνονται από την κυβέρνηση θα δώσουν τη δυνατότητα για ολοκλήρωση των δεσμεύσεων αυτών εγκαίρως για την έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, που προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2020.

Αυτό απαιτεί τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των Ελληνικών αρχών, ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπου απαιτείται σημαντική περαιτέρω δράση.

Οι δέκα συγκεκριμένες δεσμεύσεις που αναμένονταν μέχρι το τέλος του 2019 περιλαμβάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας του Ελληνικού δημόσιου τομέα, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής πολιτικής, την πρόοδο στην ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι αρχές υλοποιούν τις προσπάθειές τους σε στενή συνεργασία με τους θεσμούς και επιδιώκουν μέτρα πέραν των δεσμεύσεων στο Eurogroup, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής τους ατζέντας.

Η έκθεση δεν έχει σκοπό να οδηγήσει σε απελευθέρωση μέτρων για το χρέος (σ.σ. εκταμίευση χρημάτων ANFAs/SMP). Αυτό συμβαίνει μόνο δυο φορές ετησίως».

Η έκθεση μακροοικονομικών ανισορροπιών

Παράλληλα, η Κομισιόν δημοσιοποίησε την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης. Για το 2020 προσδιορίστηκαν 13 κράτη μέλη για εμπεριστατωμένη επισκόπηση προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον επηρεάζονται ή κινδυνεύουν να επηρεαστούν από ανισορροπίες. Η ανάλυση εξετάζει τη σοβαρότητα των ανισορροπιών, την εξέλιξή τους και τις πολιτικές απαντήσεις σε αυτές.

Τα αποτελέσματα αυτών των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων, που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ανά χώρα για τα οικεία κράτη μέλη, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι:

* Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες·

* Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία, η Κροατία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισορροπίες

* Η Βουλγαρία δεν αντιμετωπίζει πλέον ανισορροπίες.

 

* Δείτε την έκθεση της Κομισιόν στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Σχετικά Νέα