Θεαματική αύξηση πωλήσεων στο α’ εξάμηνο για τον Όμιλο Π.Γ. Νίκας

Αύξηση 43,45% παρουσίασαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου Π.Γ.Νίκας σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και ανήλθαν σε 28.260 χιλ. ευρώ

Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της η εταιρεία αύξησε το μερίδιο της στο σύνολο της αγοράς αλλαντικών σε όγκο κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες, από 17,6% στο πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 21,7% στην τρέχουσα αντίστοιχη περίοδο.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 40,83% εν σχέσει με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκαν σε 5.923 χιλ. ευρώ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα παρά την αύξηση των διεθνών τιμών αγοράς κρέατος

Το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 845.000 ευρώ σε σχέσει με αυτό του 2019 και διαμορφώθηκε 781.000 ευρώ σε σχέση με ζημίες 64.000 ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1.065 χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε ζημίες 839.000 ευρώ έναντι ζημιών 1.905 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο.

Η διευθύνουσα σύμβουλος, Αγγελική Οικονόμου δήλωσε σχετικά: «Ο όμιλος μετά από σειρά ετών με αρνητικά αποτελέσματα επιτυγχάνει αξιοσημείωτη αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές αγοράς κρεάτων που καταγράφηκαν και στην χρονική περίοδο αναφοράς. Προσδοκούμε ότι η θετική μας πορεία θα συνεχιστεί, παρά την γενικευμένη αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά λόγω της πανδημίας, βελτιώνοντας περαιτέρω όλες τις γραμμές των αποτελεσμάτων μας».

Σχετικά Νέα