Θα γεφυρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης το χάσμα μικρομεσαίων- μεγάλων επιχειρήσεων;

Σημαντικός αρωγός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ταμείο ανάκαμψης. Τα άμεσα και έμμεσα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα δημιουργηθούν στην οικονομία θα συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην γεφύρωση του οικονομικού χάσματος μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Γράφει η *Δάφνη Γρηγοριάδη

Έχουμε δυο διαφορετικές εικόνες, αυτή του 1% των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες είναι ισχυρές, διαθέτουν χρήματα για r&d, συνάπτουν οικονομικές συνεργασίες με περίπου τριπλάσιες χώρες του εξωτερικού από ότι οι μικρομεσαίες, και αυτή του 99% των ΜμΕ οι οποίες μάλιστα στην Ελλάδα είναι αρκετά περισσότερες αναλογικά με αντίστοιχες οικονομίες.

Μπορεί το ταμείο ανάκαμψης να αποτελέσει εργαλείο συμβιβασμού αυτών των δυο εικόνων;
4 στις 10 ΜμΕ είναι αποφασισμένες να κάνουν χρήση των εργαλείων αυτών. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΤΕ έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από δυναμικές ΜμΕ επιχειρήσεις με τάση προς την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, οι οποίες δηλώνουν ενδιαφέρον για όλο το φάσμα διαθέσιμων δράσεων του ταμείου, ενώ η πλειοψηφία αυτών είναι πρόθυμη να συνεισφέρει ίδια κεφάλαια άνω του ελάχιστου 20%.

Μολαταύτα οι ΜμΕ επιθυμούν μεγαλύτερη ενημέρωση. Παρά την υψηλή χρησιμότητά του, μόλις το 14% των ΜμΕ δηλώνει πλήρη γνώση των επιμέρους δράσεων του Ελληνικού Σχεδίου Ανάπτυξης. Τον ρόλο συμβούλου θα μπορούσαν να έχουν οι τράπεζες ώστε να αποκτήσουν οι επιχειρηματίες μεγαλύτερη πληροφόρηση μιας και θα διαχειρίζονται και ένα μέρος των πόρων του ταμείο ανάκαμψης.

Ένα ποσό θα το διοχετεύουν στις ΜμΕ που συγχωνεύονται. Η κυβέρνηση παρέχει φορολογικά κίνητρα στις ΜμΕ προκειμένου να τις οδηγήσει στην κατεύθυνση αυτή, ώστε να μεγαλώσουν, να συμβαδίσουν με τα δεδομένα της Ε.Ε και να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν μπορούσαν.

Το παραπάνω εγχείρημα αποτελεί πρόκληση καθώς η πλειοψηφία των εταιρειών και ειδικά οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, έχουν συνηθίσει να λειτουργούν περισσότερο παραδοσιακά- οικογενειακά. Προκειμένου να αξιοποιηθούν σωστά οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης είναι αναγκαίο να γίνουν ορισμένες υποχωρήσεις από τις τράπεζες μιας και τα κριτήρια τα οποία θέτουν είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι είναι σφιχτά.

Τέλος Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να αρχίσει η παροχή δανείων με επιτόκιο από 0% έως 1% και τον Δεκέμβριο με αρχές του 2022 θα ξεκινήσουν και τα προγράμματα επιδοτήσεων που θα διατεθούν κυρίως προς ΜμΕ με έμφαση τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και τον αγροτικό τομέα. Στην αγροτική παραγωγή, οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης θα συμβάλουν στην δημιουργία ελληνικών προϊόντων με υψηλότερη αξία που θα μας καταστήσουν ανταγωνιστικότερους στον παγκόσμιο χάρτη.

Είναι εμφανές ότι οι προσδοκίες των ελληνικών ΜμΕ επανέρχονται σταδιακά. Η ενίσχυση τους μέσω των εργαλείων του ταμείου ανάκαμψης θα αυξήσει και την εξωστρέφεια τους, ένα διαχρονικό στοίχημα για την Ελληνική οικονομία.

Η κρίση του covid-19 ανέδειξε την σημαντικότητα της Ευρωπαϊκής συνεννόησης ως το μέσο με το οποίο θα γεφυρώσουμε γρηγορότερα τις οικονομικές ανισορροπίες. Επιπλέον, η Ε.Ε προσαρμόζει την πολιτική της με βάση τα esg κριτήρια. Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από το ταμείο ανάκαμψης θα σηματοδοτούν την αρχή στην μετάβαση αυτή.

*Η Δάφνη Γρηγοριάδη είναι οικονομική αναλύτρια

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα