Θ. Βενιάμης: Ναι στη μείωση των ρύπων της ναυτιλίας με εφικτά μέτρα

Τη βεβαιότητά του ότι ο ΙΜΟ θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα ανταποκριθεί στον αδιαμφισβήτητο ρόλο του ως ως παγκόσμιου ρυθμιστή της ναυτιλιακής βιομηχανίας, εξέφρασε σήμερα με δήλωσή του, ενόψει της κρίσιμης συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 74) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (UN IMO) την ερχόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης.

Ο κ. Βενιάμης υπογραμμίζει ότι “υπάρχει αναγκαιότητα να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που θα υιοθετήσει ο ΙΜΟ είναι εφικτά για το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας” προσθέτοντας ότι κάθε τομέας θα πρέπει ” να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τα πιο κατάλληλα για το επιχειρησιακό του μοντέλο και αυτό θα πρέπει να είναι σεβαστό από όλους”.

Ταυτόχρονα όμως κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σημειώνοντας ότι “όποια μέτρα υιοθετηθούν δε θα πρέπει να βάζουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της bulk/tramp ναυτιλίας” που αντιπροσωπεύει πάνω από το 84% του παγκόσμιου εμπορίου δια θαλάσσης.

Σημειώνεται ότι ενόψει της κρίσιμης συνόδου της MEPC74 η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, καλεί με ανακοίνωσή της “τα κράτη μέλη του IMO και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους ως καθοριστικής σημασίας συντελεστές στη χάραξη πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο και να δεσμευτούν για την επίτευξη εφικτών, εφαρμόσιμων και βιώσιμων λύσεων για τα προβλήματα που σχετίζονται με το παγκόσμιο ανώτατο όριο θείου από το 2020 στα ναυτιλιακά καύσιμα καθώς και για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία”.

“Η MEPC74 είναι η τελευταία ευκαιρία για να διασφαλιστεί η ασφαλής, ομαλή και συνεπής εφαρμογή του παγκόσμιου κανονισμού για ναυτιλιακά καύσιμα 0,5% περιεκτικότητας σε θείο από το 2020 και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πολλές και σοβαρές προκλήσεις που προκύπτουν”, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΕ, κ. Θεόδωρος Βενιάμης. “Αυτή η τελευταία ευκαιρία δεν πρέπει να αποδειχθεί χαμένη ευκαιρία”, τόνισε.

Όσον αφορά το θέμα του παγκόσμιου ανώτατου ορίου θείου από το 2020, υπάρχουν πολλά γνωστά και σωστά εντοπισμένα κενά στον κανονισμό, που οδηγούν σε πρακτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού, καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, στα οποία κανείς δεν μπορεί πλέον να κλείνει τα μάτια. Τα ζητήματα της διαθεσιμότητας ασφαλών, συμμορφούμενων καυσίμων παγκοσμίως• η υιοθέτηση των Οδηγιών για συνεπή εφαρμογή με τη συμπερίληψη της ρήτρας περί “λειτουργικών κωλυμάτων” (operational constraints)• η εφαρμογή ορθών και πρακτικών μέτρων για την ρεαλιστική αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης του πλοίου λόγω αιτιών εκτός ελέγχου του• οι περιβαλλοντικές, επιχειρησιακές, νομικές, καθώς και άλλες αβεβαιότητες του κανονισμού που σχετίζονται με τη χρήση συστημάτων έκπλυσης καυσαερίων, είναι όλα σημαντικά ζητήματα που ενέχουν τον κίνδυνο σοβαρής διατάραξης του διεθνούς εμπορίου, εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα άμεσα, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΕΕ.

Σχετικά Νέα