Τέσσερις νέες προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

Έμφαση στην κάλυψη των αναγκών για ειδικό επιστημονικό προσωπικό δίνει το ΑΣΕΠ με τις τέσσερις νέες προκηρύξεις που ετοιμάζει για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, οι προκηρύξεις αφορούν στην κάλυψη 78 μόνιμων θέσεων εργασίας σε φορείς του Δημοσίου, όπως η ΕΛΣΤΑΤ, η ΕΚΑΠΤΥ (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία), την ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας & το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.

Αναλυτικότερα:

  • Η πρώτη προκήρυξη αφορά 6 θέσεις στην ΕΛΣΤΑΤ, 6 θέσεις στην ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ & 4 θέσεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
  • Η δεύτερη προκήρυξη αφορά 10 θέσεις μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
  • Η τρίτη προκήρυξη θα είναι για 33 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, όπου οι προσλήψεις θα διοχετευθούν σε 3 φορείς του δημοσίου (Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας)
  • Στην τέταρτη προκήρυξη περιλαμβάνονται 14 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, 2 θέσεις στον συνήγορο του Καταναλωτή και 7 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι προκηρύξεις βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας από το ΑΣΕΠ και αναμένεται εντός του μήνα να σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σχετικά Νέα