Τελεσίγραφο Κομισιόν: Κλείστε τις τρύπες για απάτες με τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Κίτρινη κάρτα βγάζει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο διατάξεις οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την Κομισιόν να προειδοποιεί ότι το επόμενο βήμα είναι η παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα καθώς και στην Κύπρο επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (οδηγία ΠΟΣ).

Οι εν λόγω κανόνες, όπως αναφέρει η Επιτροπή, αφενός, αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του προϋπολογισμού της Ε.Ε. εναρμονίζοντας τους ορισμούς, τις κυρώσεις και τις προθεσμίες παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και, αφετέρου, θέτουν τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Σημεώνεται ότι η Επιτροπή απέστειλε για πρώτη φορά προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2021 και στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2022.

Αφού ανέλυσε τις απαντήσεις τους, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας που παρέχουν ορισμό της “παθητικής δωροδοκίας” και του “δημόσιου λειτουργού”.

Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι ορισμένες διατάξεις που κοινοποίησε η Ελλάδα προβλέπουν κανόνες οι οποίοι περιορίζουν την αποτελεσματικότητα και την αποτρεπτικότητα των κυρώσεων που προβλέπονται για ποινικά αδικήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις σχετικά με τον ορισμό και την ευθύνη των νομικών προσώπων, καθώς και σχετικά με τη δικαιοδοσία της Κύπρου για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως απαιτείται από την οδηγία.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα