Τεχνική Ολυμπιακή: Με 15% η εγγονή της, T.O. SHIPPING, στη σύσταση της εταιρείας KITHIRA MARITIME

Η εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή της Τεχνικής Ολυμπιακής, με την επωνυμία “T.O. SHIPPING LTD” (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD) συμμετείχε με ποσοστό 15% στη σύσταση της εταιρείας KITHIRA MARITIME LLC με έδρα τις νήσους Μάρσαλ, όπως αναφέρει η Τεχνική Ολυμπιακή σε ανακοίνωσή της.

Η KITHIRA MARITIME LLC απέκτησε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Λιβερίας, 6.000 TEU και έτους ναυπήγησης 2001 το οποίο θα μετονομαστεί σε TONSBERG.

Για την ως άνω συμμετοχή της η “T.O. SHIPPING LTD” κατέβαλε ποσό ανερχόμενο σε USD 1.252.275.

Η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

Σχετικά Νέα