Ταγαράς: Ενιαίοι και αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι για Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων

«Με υπουργική απόφαση θέτουμε ένα ενιαίο και πιο αυστηρό πλαίσιο από πλευράς αξιολόγησης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων», δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι «επιταχύνουμε τις διαδικασίες, ώστε τα μεγάλα έργα που χρειάζεται η χώρα στη διαχείριση των αποβλήτων να γίνουν το συντομότερο δυνατόν με τη δέουσα διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και του βιοτικού επιπέδου των τοπικών κοινωνιών».

Ειδικότερα, με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επανακατατάσσονται -δηλαδή αλλάζουν υποκατηγορία σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους- οι Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και οι Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).

Η υπουργική απόφαση αφορά στην περιβαλλοντική ανακατάταξη στις «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων» καθώς και στις «Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών-κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, αυτή η απόφαση συμβάλλει στην εφαρμογή της ενιαίας πολιτικής της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα αναφορικά με την κατασκευή του απαραίτητου δικτύου μονάδων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς τα έργα ΜΕΑ και ΜΕΒΑ από την υποκατηγορία Α2 περιέρχονται στην υποκατηγορία Α1.

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, με αυτήν την αλλαγή επιτυγχάνεται η ενιαία αντιμετώπιση σε επίπεδο χώρας, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνεται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Σχετικά Νέα