«Ψήφος εμπιστοσύνης» η αξιολόγηση της TÜV HELLAS στην DHL

Τα καταστήματα αλλά και τα κεντρικά γραφεία της DHL EXPRESS HELLAS αξιολόγησε η TÜV HELLAS.