ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Μειωμένα τα τιμολόγια διανομής 2021

Μειωμένο κατά 14,8% στη Θεσσαλονίκη και κατά 21,9% στη Θεσσαλία, είναι από την 1η Ιανουαρίου.