Οι IDF έστειλαν θερμοκοιτίδες και ιατρικές προμήθειες στο νοσοκομείο Σίφα

Η ακριβής και στοχευμένη επιχείρηση μας κατά της Χαμάς στο Νοσοκομείο Σίφα βρίσκεται ακόμη σε.