Μόσχα: Σύστημα αναγνώρισης προσώπων στο Μετρό

Σύστημα με κάμερες, οι οποίες θα αναγνωρίζουν τα πρόσωπα των επιβαινόντων, θα εγκατασταθεί στο Μετρό.