Οι ΗΠΑ προτείνουν στη Ρωσία επέκταση της συνθήκης START για λιγότερα από πέντε χρόνια

Η νέα συνθήκη για τον περιορισμό των στρατηγικών όπλων (START) λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2021,.