ΣΒΠΕ: Στο 1,6% του ΑΕΠ η συμβολή της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών στην κυκλική οικονομία

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) ιδρύθηκε το 1958. Στον Σύνδεσμο συμμετέχουν βιομηχανίες μεταποίησης πλαστικών.