ΥΠΕΣ: Στο 31,52% η συμμετοχή στο 80% των τμημάτων

Ομαλά συνεχίζεται η ψηφοφορία σε όλη την επικράτεια, αν και παρουσιάστηκαν προβλήματα στην καταμέτρηση του.