Ν. Αναστασιάδης: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» για την τριμερή του Βερολίνου

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την τριμερή συνάντηση του Βερολίνου, στις 25 Νοεμβρίου, για το Κυπριακό, δηλώνει,.