Α. Μαυρογιάννης: Σαφής εντολή να συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο

Σήμερα μίλησε ο λαός. Η ετυμηγορία του είναι σαφής και τιμά τόσο εμένα όσο και.