Σ. Κάτσικας: Ποιος είναι ο υπηρεσιακός υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Σωκράτης Κάτσικας αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση και να.