Μπορέλ: Η Ρωσία θέτει τον κόσμο σε κίνδυνο λιμού

Η Ρωσία θέτει τον κόσμο σε κίνδυνο λιμού με το μπλοκάρισμα των εξαγωγών δημητριακών από.