Πυρήνες της Φωτιάς: Η επιστολή του πρώην στελέχους μέσα από τη φυλακή

Απορρίπτει όσα του καταλογίζονται για συμμετοχή του στη Greek Mafia το πρώην ηγετικό στέλεχος της.