Έρχεται παράταση προθεσμιών για φορολογικές δηλώσεις και 120 δόσεις

Παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και της προθεσμίας ένταξης στη ρύθμιση των.