Συντονισμός έργων Πολιτισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η προστασία και ανάδειξη των μνημείων και της ιστορικής κληρονομιάς της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και.