Να επιτραπεί στις λαϊκές αγορές η πώληση λουλουδιών και ειδών ένδυσης ζητούν οι πωλητές

Να γίνει άμεσα η άρση των μέτρων για το βιομηχανικό και ανθοπαραγωγικό κομμάτι των λαϊκών.