Η λειτουργία των πνευμόνων των παιδιών δεν επηρεάζεται μετά από λοίμωξη

Η λοίμωξη Covid-19 δεν φαίνεται να επηρεάζει τη λειτουργία των πνευμόνων των περισσότερων παιδιών, εφήβων.