Πλαστικά Θράκης: Η παραγωγική «στροφή» στις μάσκες εκτίναξε τα κέρδη

Σε χρονιά… θριάμβου εξελίσσεται για την εταιρεία Πλαστικά Θράκης το 2020, κι ας είναι ένα.

Πλαστικά Θράκης: Ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις στις γραμμές παραγωγής μασκών

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους έως και σήμερα, προχώρησε σε.

Πλαστικά Θράκης: Έκτακτα κέρδη από την πώληση βιομηχανικού ακινήτου

Ανακοίνωση σχετικά με τη λογιστική απεικόνιση της ολοκλήρωσης μεταβίβασης ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της θυγατρικής Thrace.

Πλαστικά Θράκης: Τη διανομή μερίσματος 0,0434796 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2019 ποσού 2.000.003,25 ευρώ (μικτό ποσό),.

Πλαστικά Θράκης: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Πλαστικά Θράκης ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής – υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών κατ’.

Πλαστικά Θράκης: Επένδυση για την παραγωγή υλικού το οποίο θα χρησιμοποιείται σε μάσκες

Η διοίκηση της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατά 100% θυγατρική της Don &.

Νέα γραμμή παραγωγής προστατευτικών μασκών από την Πλαστικά Θράκης

Η «Πλαστικά Θράκης γνωστοποιεί ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται για περισσότερο από 20 χρόνια στην παραγωγή.

Ανακατατάξεις για τα Πλαστικά Θράκης

Η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε πως στα πλαίσια της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των συμμετοχών του Ομίλου, η.