Αναθεωρείται η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Καταναλωτική Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε αναθεώρηση της.