Παρατηρητήριο οικονομικών μεγεθών πρόκειται να δημιουργήσει η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Παρατηρητήριο οικονομικών μεγεθών πρόκειται να δημιουργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό να συγκεντρώνει όλα τα οικονομικά.