Εκατοντάδες Νεοζηλανδοί παραδίδουν τα όπλα τους μετά το μακελειό στο Κράισττσερτς

Εκατοντάδες Νεοζηλανδοί έχουν αρχίσει τις διαδικασίες για να παραδώσουν τα όπλα τους μετά την απόφαση.