Πρώτη η Ελλάδα στην αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του πακέτου Γιούνκερ

Στην πρώτη θέση σε ότι αφορά την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του πακέτου Γιούνκερ κατατάσσεται η.