Κίνα: Χορηγεί πειραματικά εμβόλια σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Η Κίνα χορηγεί πειραματικά εμβόλια για τον νέο κορωνοϊό σε ομάδες υψηλού κινδύνου από τον.

Επαναφορά της τηλεργασίας στο Δημόσιο για τις ομάδες υψηλού κινδύνου

Επανέρχεται η τηλεργασία στο Δημόσιο για τις ομάδες υψηλού κινδύνου με εγκύκλιο του ΥπΕσ –.