Ασθενείς με κορωνοϊό παρουσιάζουν και νευρολογικά συμπτώματα

Οι νευρολόγοι σε διάφορες χώρες έχουν αρχίσει να βλέπουν νευρολογικά συμπτώματα και ένας μικρός αριθμός.