Μύκητας Candida auris: Πόσο επικίνδυνος είναι, πόσο πρέπει να ανησυχούμε

Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν μεγάλη αύξηση ή σοβαρή έξαρση των.