Φαίνεστε μικρότεροι από την ηλικία σας; Τι «μαρτυρά» αυτό για την υγεία!

Πόσο κερδισμένοι είναι όσον αφορά την υγεία τους όσοι φαίνονται μικρότεροι από την ηλικία τους.